AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Latvijā notiek EP vēlēšanu iepriekšējā balsošana - Inčukalna novadā darbosies divi vēlēšanu iecirkņi: 775. Vangažu iecirknis Vangažu pārvaldē Meža ielā 1, Vangažos un 782. Inčukalna iecirknis Inčukalna Tautas namā Atmodas ielā 1A Inčukalnā. Visi vēlēšanu iecirkņi 25. maijā darbosies no plkst. 7.00 līdz 20.00.

attēls

Novads. Inčukalna novada dome realizē projektu „Sporta inventāra iegāde Inčukalna novada izglītības iestādēs”, kurš tiek līdzfinansēts no valsts budžeta līdzekļiem

0000-00-00

Projekta mērķis: Sporta inventāra iegāde 3 novada izglītības iestādēs, attiecīgā vispārējā izglītības posma prasībām atbilstošu vingrojumu un vingrinājumu pamatprasmju apguvei, lai veicinātu izglītojamo izpratni  par veselīgu dzīvesveidu un vēlmi regulāri piedalīties sporta nodarbībās, nostiprinot un uzlabojot veselību, attīstot fiziskās spējas, sekmējot harmonisku fizisko un garīgo attīstību.

Kopējais bērnu skaits, kas gūs labumu no šī projekta ir 784, tie ir pirmsskolas izglītības iestādes „Jancis”, Vangažu vidusskolas un Inčukalna pamatskolas audzēkņi. Vajadzību sarakstu veidoja katras iestādes atbildīgās personas, līdz ar to tiks iegādāts tas inventārs, kas katrai iestādei ir visnepieciešamākais.

Rezultātā tiks iegādās sporta aprīkojums un inventārs par kopējo summu EUR 5731,82, no kuriem 50 % tiks segti no valsts budžeta līdzekļiem un 50% no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Margita Līce, Inčukalna novada domes projektu vadītāja 

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam