AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Latvijā notiek EP vēlēšanu iepriekšējā balsošana - Inčukalna novadā darbosies divi vēlēšanu iecirkņi: 775. Vangažu iecirknis Vangažu pārvaldē Meža ielā 1, Vangažos un 782. Inčukalna iecirknis Inčukalna Tautas namā Atmodas ielā 1A Inčukalnā. Visi vēlēšanu iecirkņi 25. maijā darbosies no plkst. 7.00 līdz 20.00.

Darbinieki

Pieņemšanas laiki   (ja nav norādīts citādāk)
Pirmdiena: 9.00-12.00   13.00-19.00
Ceturtdiena: 8.00-12.00  13.00-18.00

Pusdienas pārtraukums: 12.00-13.00

AMATS

VĀRDS, UZVĀRDS

TĀLRUNIS

MOB. TĀLRUNIS

E-PASTS

ADRESE, PIEŅEMŠANAS LAIKI

Domes

priekšsēdētājs

Aivars Nalivaiko

67977160 
(Inčukalnā)
 
67995550
(Vangažos)
-

[email protected]

Pirmdien 9.00 - 12.00  13.00 - 19.00
(Inčukalns,Atmodas iela 4)

Ceturtdien 8.00 - 12.00
13.00 - 18.00
(Vangaži, Meža iela 1)

pēc iepriekšēja pieraksta

Priekšsēdētāja

vietniece

Ludmila Vorobjova

67995550
(Vangažos)

25622590

[email protected]

Pirmdien  9.00-12.00   13.00-19.00
(Vangaži, Meža iela 1)

Ceturtdien 8.00-12.00  13.00-18.00
(Inčukalns, Atmodas iela 4)

pēc iepriekšēja pieraksta

Izpilddirektors

Oskars Kalniņš

67977381

29432381

[email protected]

Atmodas 4, Inčukalns, 2.stāvs

Vangažu pilsētas

pārvaldes vadītājs

Juris Jakubovskis

65795650

28608445

[email protected]
[email protected]

Meža iela 1, Vangaži, 1.stāvs

Kancelejas vadītāja, dzīvesvietas 

deklarēšanas speciāliste

Indra Rafelde

67977310

26181294

[email protected]

[email protected]

Atmodas iela 4, Inčukalns, 2.stāvs

Sekretāre, dzīvesvietas 
deklarēšanas speciāliste

Lolita Sīka

67977310

26446502

[email protected]

Atmodas iela 4, Inčukalns, 2.stāvs

Sekretāre Vangažu pārvaldē, dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste

Jana Bluka

67995650

25629232

[email protected]

[email protected]

Meža iela 1, Vangaži, 1.stāvs

Sekretāre, dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste

Kristīne Siliņa

67977381

25734310

[email protected]

Atmodas iela 4, Inčukalns, 2.stāvs

Klientu apkalpošanas
centra speciāliste

Guna Drinka-Briede 66954820
65505888

-

[email protected] Atmodas iela 4, Inčukalns, 1.stāvs
Juridiskās daļas vadītāja Vidaga Daniševska 67977476

  25766474

[email protected] Atmodas iela 4, Inčukalns, 1.stāvs

Juriste

Ineta Igale

67995650

29360279

[email protected]

Meža iela 1, Vangaži, 1.stāvs

Juriste

Karina Saukāne 67977301 - [email protected] Atmodas iela 4, Inčukalns
Juriskonsults personālvadības jautājumos Indra Hofmane 67977278 26361288 [email protected] Atmodas iela 4, Inčukalns, 2. stāvs

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Iveta Kokina

67977248

29424944

[email protected]

Atmodas iela 2A, Inčukalns, 1.stāvs

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece

Ināra Lucāne

67995150

20228027

[email protected]

Meža iela 1, Vangaži, 1.stāvs

Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Anita Aļļēna

67977472

26358143

[email protected]

Atmodas iela 4, Inčukalns, 2.stāvs

Finanšu un grāmatvedības daļas vadītājas vietniece

Dzintra Purviņa

62007415

-

[email protected]

Atmodas iela 4, Inčukalns, 2.stāvs

Algu grāmatvede

Anitra Caica

62205840

-

[email protected]

Meža iela 1, Vangaži, 2.stāvs

Kasiere - grāmatvede

Aija Dzene

67977415

-

[email protected]

Atmodas 4, Inčukalns, 2.stāvs
Kases darba laiks:
P. 9.00 - 12.00  13.00-19.00 
T. 8.00-12.00  13.00-17.00 
C. 8.00-12.00  13.00-18.00 
Ekonomists Armands Siliņš

27079977

- [email protected] Atmodas iela 4, Inčukalns, 2.stāvs
Grāmatvede Inta Preimane 67977187 - [email protected] Atmodas iela 4, Inčukalns, 2.stāvs
Nodokļu administratore - kasiere Egita Krūze 62205840 - [email protected]
Meža 1, Vangaži, 2.stāvs
Kases darba laiks:
 P. 9.00 - 12.00  13.00-19.00 
T. 8.00-12.00  13.00-17.00 
C. 8.00-12.00  13.00-18.00 

Galvenā nodokļu administratore

Ina Zvirbule

67977108
(Inčukalnā)

67995840
(Vangažos)

29197429

[email protected]

P. 9.00 - 12.00  13.00-19.00 (Inčukalns)
T. 8.00-12.00  13.00-17.00 (Vangaži)
C. 8.00-12.00  13.00-18.00 (Inčukalns)

Pašvaldības dzīvojamā
fonda pārvaldnieks

Māris Onskulis

62005497

26374223

[email protected]

P. 9.00 - 12.00 (Atmodas iela 4, Inčukalns)
13.00 - 19.00 (Meža iela 1, Vangaži)
C. 8.00 - 12.00 (Atmodas iela 4, Inčukalns)
13.00 - 18.00 (Meža iela 1, Vangaži)

Projektu vadītāja

Margita Līce

67977108

29486755

[email protected]

Atmodas iela 4, Inčukalns, 2.stāvs

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Jautrīte Siliņa

 

65795150
 (Vangažos)

 29994556

[email protected]

Sīkāka informācija par nodaļu

Sociālā dienesta vadītāja

Zinaīda Gofmane

 67977466

26463106

[email protected]

[email protected]

Sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem

Karīna Vēgnere

67977466

26621060

[email protected]

www.sdincukalns.lv

Sociālā darbiniece

Jolanta Veselova

67977466

26621060

[email protected]

www.sdincukalns.lv

Sociālais darbinieks

Uģis Lapiņš

67977466

26621060

[email protected]

www.sdincukalns.lv

Sociālās palīdzības organizatore

Marina Čerkaskaja

67977466

26621060

[email protected]

www.sdincukalns.lv

Psiholoģe

Valda Rozīte

-

29114202

-

www.sdincukalns.lv

 

 

       

D/C “Gauja” sociālā darbiniece

Inese Strauta

67977966

-

[email protected]

D/C "Vangaži" sociālā darbiniece

Eva Lukjanska

67898525 - [email protected] www.sdincukalns.lv

Īres māja ar sociālajiem dzīvokļiem, pārzine

Aija Mukāne

26198862

-

[email protected]

-

Sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem Vangažos

Sņežana Marina

67995140

28645651

[email protected]

www.sdincukalns.lv

Sociālās palīdzības organizatore Vangažos Ligita Poška 67995140 - [email protected] www.sdincukalns.lv
Sociālā darbiniece Vangažos Zane Ūtēna 67995140 - [email protected] www.sdincukalns.lv

Vecākā sociālā darbiniece Vangažos

Ināra Kalniņa

65795140

29465344

[email protected]

www.sdincukalns.lv

           

Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs

Informatīvā izdevuma "Novada Vēstis" redaktors

Mārtiņš Pozņaks

28328282

20271787

[email protected]

[email protected]

Meža iela 1, Vangaži

Sabiedrisko attiecību speciālists - - - - -

Būvvaldes vadītājs

Mārtiņš Hofmanis

67977232

29268682

[email protected]

Sīkāka informācija

Klientus nepieņems no 28.05.-10.06.

Būvinspektors

Aivars Struka

67977232

-

[email protected]

Atmodas iela 4, Inčukalns, 1. stāvs

Zemes ierīkotāja

Sintija Veinberga

62007232

26663506

[email protected]

Atmodas iela 4, Inčukalns, 1. stāvs

Teritorijas plānotāja

Rasa Ziediņa

62007232 -

[email protected]

Atmodas iela 4, Inčukalns, 1. stāvs

Būvvalde Vangažu pilsētā

-

67995497

-

[email protected]

Trešdienās 8.00-12.00

IT speciālists 

Jevgēnijs Sergejevs

-

28374804

[email protected], [email protected]

Atmodas iela 4, Inčukalns, 1. stāvs

IT speciālists

Pēteris Caics

-

29504256

[email protected],
[email protected]

Meža iela 1, Vangaži

IT speciālists

Imants Tučs - - [email protected] Atmodas iela 4, Inčukalns, 1. stāvs

Pašvaldības ēku un teritorijas apsaimniekošanas daļas vadītājs

Arnis Uzuliņš

-

29453100

[email protected]

Atmodas iela 4, Inčukalns

Datu aizsardzības  koordinatore

Ineta Igale

65795650

29360279

[email protected]

Meža iela 1, Vangaži

Autovadītājs - sagādnieks Gunārs Ozoliņš - 27801004 [email protected] Atmodas iela 4, Inčukalns

Kapu uzraudze

Velta Luce

-

29375462

-

-